Intresserad

av att jobba hos oss?

RA BYGG

BYGGER OCH 

UTVECKLAR

KOLLA VÅR NYA FILM OM

PROJEKT ÅKANTEN

NYCKELTAL

>150

medarbetare

>700 milj.

omsättning

4,2 av 5

i kundnöjdhet

 4,3 av 5

nöjda medarbetare

RA BYGG

När Rune Adielsson startade RA Bygg 1992 var det tuffa tider i byggbranschen. Sveriges ekonomi gungade och det krävdes kreativitet, mod och vilja av den som ville vara med och slåss om de byggprojekt som fanns.


I dag kan vi skörda frukterna av ett målmedvetet kvalitetsarbete.


RA Bygg är det breda byggföretaget med fullservice. Vi håller ihop alla detaljer och ordnar helheten i varje byggprojekt, stort som litet. Vi ser till att du som kund får en färdig lösning med professionell kvalitet in i minsta detalj.


Välkommen till RA Bygg!

VÅR VISION

“RA Bygg ska överträffa

kundens förväntningar.”

Följ oss på 

facebook

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Ända sedan starten 1992 har RA Bygg vuxit stadigt, både som erfaret företag och vad gäller projekt och kundunderlag. I samband med vårt tjugofem- årsjubileum flyttar RA Bygg under 2017 till nya och mer ändamålsenliga lokaler. 

De nya lokalerna bygger vi i egen regi, de är anpassade efter den verksamhet 

vi bedriver idag och för hur vi ska fortsätta vår expansion framöver.

Under våra år i branschen har det hänt mycket, både i samhället och inom

byggbranschen.

Kraven på hållbarhet och långsiktighet har ökat  men det har även 

kunskaperna och möjligheterna för att bygga med kvalitet gjort. På RA Bygg 

har vi alltid varit måna om att hålla oss i framkant och aktivt bidra till en

positiv samhällsutveckling. Det gör vi genom att alltid sätta kvalitet främst, genom att använda naturvänliga produkter samt genom

att visa hänsyn och värna om miljön.

EN STARK BYGGPARTNER

RA Bygg är ett byggföretag som erbjuder fullservice av högsta kvalitet. Vi har specialiserat oss på industibyggnader och offentliga lokaler, men har på senare 

tid kommit att arbeta allt mer med bostäder.


En annan del i vår verksamhet är att vi satsar på projekt i egen regi, vilket öppnar upp för fler möjligheter och större flexibilitet vad gäller finansiering och ägande-

former. Det går också i linje med vår vision om att vara ett fullservice- företag som erbjuder totallösningar där du som kund alltid kan räkna med högsta kvalitet från start till mål.

Första spadtaget på Gamla Påvelundsskolan

TJÄNSTER

På RA Bygg erbjuder vi det mesta i byggväg, från nyproduktioner till renoveringar och byggservicearbeten. Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi. Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av verksamhet, från industrier och

kommersiella lokaler till bostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

V

Entreprenad

Nya behov på marknaden och utveckling av ny teknik och nya material har satt fart på ombyggnadssidan. Vi på RA Bygg bygger om och renoverar det mesta från lägenheter till kyrkor. Ofta handlar det om att hitta optimala lösningar med bästa möjliga ekonomi där det krävs kloka och snabba beslut på plats. 


Sådant är vi experter på!

i utför nybyggen av industrilokaler och gemensamhets-

lokaler för såväl privat som offentlig verksamhet. 

Det ökade bostadsbyggandet gör att vi också genomför 

allt fler nybyggen av flerfamiljshus och villor.

Joab

V

Byggservice

Vi fokuserar oss främst på ombyggnationer, men besitter också kunskaper för mindre nybyggnadsprojekt. Vi har under verksamma år skapat goda relationer med tillförlitliga kunder och leverantörer, men vi är alltid på jakt efter nya samarbeten.

Oavsett om det är jobb som sker på löpande räkning eller ett större projekt mot fast pris, så finns byggserviceavdelningen alltid redo för sina kunder.

år byggserviceavdelning kännetecknas av flexibilitet.

 Vårt arbetsområde kan vara alltifrån en litendörrjustering

 hos en hyresgäst till en lokalanpassning hos en stor företagskund.

Byggservice i fält

I

all byggnation finns en förbättringspotential dold för ägaren. Det går alltid att göra mer av en fastighet än vad man först kanske ser. Det handlar om kreativitet, erfarenhet och strategiskt kommersiellt tänkande.

Detta har vi på RA Bygg tagit fasta på när vi utvecklar våra byggprojekt i egen regi. Vi tar ett helhetsgrepp på fastigheten, från idé och projektutveckling till markförvärv, byggnation och försäljning. Affärsutveckling med andra ord.


Vi kan t.ex. bygga och hyra ut till en kund som i ett senare skede tar över fastigheten fullt ut. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter för en byggnad, utveckla nya affärskontakter och hitta alternativa finansieringsvägar för olika utvecklingsprojekt.

Vårt samarbete med beställaren/kunden ser vi som en långsiktig relation där det vi byggt i egen regi blir utgångspunkt för en ekonomiskt intressant affärsutveckling med stor potential

Projekt i egen regi

Åby stallbacke

NYHETER

Byggservice söker snickare

Byggserviceavdelningen hos RA-Bygg växer och vi har ingått nya avtal med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Swedavia och Västfastigheter.

Därför är vi i stort behov av fler servicesnickare.

Hör vänligen av er så berättar vi mer.

Klicka på ”länken” för att skicka in en spontansökan eller kontakta vår personaladministratör, Paulina Jansson för mer information.

paulina.jansson@rabygg.com eller 031 – 797 99 25.

Projekt Åkanten 2 är klart

I slutet av 2016 fick RA Bygg sitt största projekt, Åkanten 2. 

Projektet är en ny- och ombyggnation av den gamla handbolls-arenan. Idrottshallen har renoverats och nya lägenheter har byggts 

runt idrottshallen. Entreprenadsumma var 200 miljoner kr och projektet sker i en partneringsentreprenad.

KLICKA PÅ FILMEN OCH SE VÅR 

NYA FILM OM PROJEKT ÅKANTEN

Projekt Amhult 2 är klart

Vi söker platschef

Vill du bli vår nästa platschef till entreprenad?

Som platschef på RA Bygg ansvarar du tillsammans med arbetschefen för planering, drift och ekonomi i de olika byggprojekten mot såväl företaget och beställaren. Platschefen sköter löpande planering, inköp, avrop och organiserar arbetet med personal och underentreprenörer på plats. Dessutom är det viktigt att ha koll på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner och se till att de följs. 

För att du ska vara kvalificerad som platschef behöver du en bakgrund av byggrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande och erfarenhet inom byggbranschen.

Har du vad som krävs för att bli vår nästa platschef? 

Skicka en ansökan eller kontakta vår personalansvarig, Paulina Jansson för mer information. paulina.jansson@rabygg.com eller 0766-272967

KONTAKT

Tomas Samuelsson  

Ägare / Arbetschef

0708-16 84 71

tomas.samuelsson@rabygg.com

Ulf Mårtensson

Arbetschef

0734-61 28 51

Olof Johannesson 

VD / Arbetschef

0707-86 69 15

Emanuel Saoson

Arbetschef

0707-23 74 03

emanuel.saoson@rabygg.com

Niklas Millberg  

Byggservicechef

0762-09 38 21

Marcus Bäckström

Entreprenadingenjör

0724-02 00 22

Johnny Gustafsson

Arbetsledare / Byggservice

0707-23 73 00

johnny.gustafsson@rabygg.com

Anneli Bengtsson-Ek 

Ekonomichef

0766-275696

Paulina Jansson

Personalansvarig

0766-272967

Nina Samuelsson

Ekonomiassistent

0766-275581

Kristoffer Prissberg

Inköp

0724-020024

HÄR FINNS VI

BESÖKSADRESS

Ragnar Thorngrens gata 2

 431 45 Mölndal

info@rabygg.com

Växel: 031-27 85 70

Frågor angående kundreskontra ?Kontakta 

Nina Samuelsson

0766-275581

nina.samuelsson@rabygg.com

Frågor angående leverantörsreskontra ?Kontakta

Therese Salonen

0766-275753

therese.salonen@rabygg.com

Vill du komma i 

kontakt med 

specifik person:

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70   

Fax: 031-27 31 65

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2021

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK